Dijital Dönüşüm: Texnologiyaların Azərbaycan İqtisadiyyatına Təsiri və İmkanları

Texnologiyalar dünya üzrə çoxsaylı ölkələrin iqtisadiyyatı və cəmiyyəti üzərində böyük təsir yaradan digər bir deyimlə, “dijital dönüşüm” günü-gündən artmaqdadır. Bu bloq yazısında Azərbaycanın iqtisadiyyatına fokuslanaraq, ölkənin inkişafı, rəqabət qabiliyyəti və vətəndaşların yaşam keyfiyyətinə texnologiyaların təsirini tədqiq edəcəyik. Dijital dönüşümün gətirdiyi imkanlar və meydançalarını müzakirə edərək, Azərbaycanın digər ölkələrlə müqayisədə necə dijital infrastruktur, internet istifadəsi, e-ticarət, siber təhlil və yapay intellekt sahəsində inkişaf etdiyini və inkişaf etməyə necə davam edə biləcəyini araşdıracağıq.